พระพุทธอุทยานเขากง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนราธิวาส

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระพุทธอุทยานเขากง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ประดิษฐานในปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา

พระพุทธอุทยานเขากง (วัดเขากงพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล)

พระพุทธอุทยานเขากง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ ๑๔๒ ไร่ ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “วัดเขากง” ภายในมี “พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล” พระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ประดิษฐานในปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา มีพุทธลักษณะตามแบบศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกสีทอง หน้าตักกว้าง ๑๗เมตร ความสูงวัดจากพระเกศบัวตูมถึงบัวใต้พระเพลา ๒๔ เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลประดิษฐานอย่างมั่นคงคู่กับจังหวัดนราธิวาส และดินแดนภาคใต้ เหตุที่มีการก่อสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเพราะที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพุทธสถานมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  มีการค้นพบหลักฐานที่เป็นซากโบราณสถานอันเป็นส่วนประกอบของเจดีย์ พร้อมทั้งเศียรพระพุทธรูป  และพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายาน รวมทั้งโบราณวัตถุมากมาย  ดังนั้นบรรดาพุทธบริษัทจึงรวมใจสร้างองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่บนยอดเขากง  เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ทั้ง ๑๔ จังหวัด ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ  เป็นที่สักการะบูชาอย่างสูงของชาวพุทธทั้งในและนอกพื้นที่

 • ที่อยู่ : หมู่ที่ ๓ ถนนนราธิวาส-ระแงะ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
 • กิจกรรมท่องเที่ยว
  • ถ่ายภาพ
  • ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ (สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ)
  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
 • สิ่งอำนวยความสะดวก 
  • ที่จอดรถ
  • ห้องน้ำ
  • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
 • แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
  • อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง
  • แม่น้ำบางนรา
 • เวลาทำการ ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map) https://goo.gl/maps/q4uLu1E3Mc7MEbge8


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ