ต้นสักใหญ่ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“ต้นสักใหญ่” เป็นป่าเบญจพรรณ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามว่า “มเหสักข์”

“ต้นสักใหญ่” พบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2470 มีอายุมากกว่า 1,500 ปี อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ การบำรุงรักษาต้นสักใหญ่ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรต้นสักใหญ่เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2541 ว่า “ให้บำรุงดูแลรักษาต้นสักใหญ่ ให้มีอายุยืนนานที่สุดเท่าที่จะทำได้” ปัจจุบันต้นสักใหญ่ มีขนาดลำต้นเส้นรอบวง 10.22 เมตร ความสูง 38.50 เมตร หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรต้นสักใหญ่ ต่อมา จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มเหสักข์” หมายถึงเทวดาผู้ใหญ่ ไว้เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2552 เพื่อความเป็นสิริมงคลจวบจนปัจจุบัน

  • ที่อยู่, หมู่ 4 บ้านปางเกลือ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
  • ชื่อผู้ติดต่อ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
  • เบอร์โทรศัพท์ 055-258028
  • Email : khlongtrono๑@hotmail.com
  • Website : www.dnp.go.th
  • กิจกรรมท่องเที่ยว : ถนนเส้นทางเข้าอุทยานต้นสักใหญ่ในช่วงฤดูฝนเขียวขจีสดชื่นมากมีต้นไม้ปกคลุมตลอดทั้งพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ต้นสัก ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวบนถนนที่มีความโค้งสูงต่ำ เป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามบริเวณรอบๆ ต้นสักใหญ่ประกอบด้วยต้นสักขนาดย่อม เป็นป่าเบญจพรรณซึ่งมีไม้สักเป็นองค์ประกอบโดยรอบเป็นแหล่งไม้สักตามธรรมชาติแหล่งสุดท้ายของจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ปรับปรุงตกแต่งบริเวณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น สดชื่น เหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อน ทางอุทยานมีการจัดที่นั่ง รวมทั้งศาลานั่งเล่นไว้หลายจุด ภายใต้ร่มไม้ที่เขียวขจี มีพันธุ์ไม้สวยแปลกที่จะได้พบเห็นตลอดทางเดินไปชมต้นสัก เมื่อก่อนทางอุทยานฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปยืนถ่ายรูปที่โคนต้นสักได้ แต่ในปัจจุบันได้สร้างทางเดินเป็นแบบสะพานไม้ยกพื้นสูง เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินบนผิวดินบริเวณโคนต้นสัก เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบให้ต้นสักตายได้ รอบๆ โคนต้นทำเป็นหลุมสำหรับให้ปุ๋ยต้นสักลงบนผิวดิน อาคารนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
  • มาตรฐาน/รางวัลที่ได้รับ : ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม “10 สุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของไทย” อันดับ 1 “มเหสักข์” ต้นสักใหญ่ที่มีอายุมากที่สุดในโลกถึง 1,500 ปี 
  • เวลาทำการ : เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ