Browsing Tag

@ภูเก็ต

ยิ่งเจริญ-Yingjaroen 新盛坊 ยิ่งดึกยิ่งหิว @ภูเก็ต

ยิ่งเจริญ-Yingjaroen 新盛坊 ยิ่งดึกยิ่งหิวก็กินโต้รุ่งไปเลยสิครับ เอาใจคนนอนดึก หมูกระทะโต้รุ่งแบบฉ่ำๆ ร้านตกแต่งแบบจีนๆ ฟีลฮ่องกงบรรยากาศดีเลย
Read More...