Browsing Tag

จ.แม่ฮ่องสอน

เราเที่ยวด้วยกัน โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก “ใกล้ฉัน” จ.แม่ฮ่องสอน

เราเที่ยวด้วยกัน โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก “ใกล้ฉัน” สามารถเช็คร้านที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กด Code ที่ทำไว้ให้เลือกได้ค่ะ
Read More...

บ้านรักไทย-ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท โอบล้อมไปด้วยทิวเขา จ.แม่ฮ่องสอน

บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน เหมาะสมอกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของหมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์
Read More...

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ บ้านไทรงาม จ.แม่ฮ่องสอน

โป่งน้ำร้อนไทรงามเป็นบ่อน้ำผุดขึ้นตามธรรมชาติ น้ำใสสีเขียวมรกต บรรยากาศรอบๆ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
Read More...

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ บ้านไทรงาม จ.แม่ฮ่องสอน

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติบ้านไทรงาม เป็นบ่อน้ำผุดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแอ่งน้ำที่ลดหลั่นเป็นชั้นน้ำใสสีเขียวมรกต จนสามารถมองเห็นพื้นน้ำได้ด้วยตาเปล่า
Read More...