Browsing Tag

กลางนาคาเฟ่

กลางนาคาเฟ่ ทุ่งข้าวเขียวขจี มองเห็นวิว 360 องศา จ.อำนาจเจริญ

กลางนา คาเฟ่ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บรรยากาศร้านเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารที่อยู่กลางทุ่งนาเขียวขจี
Read More...