“วัดวังคำ” ความงามล้ำค่าของสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง จ.กาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

วัดวังคำ นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน ที่แต่งกายด้วยชุดภูไทสวยงาม ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นภูไท ที่สืบทอดและสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น

ที่วัดวังคำ บ้านนาวี หมู่ 7 ต.สงเปลือย. อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายนพรัตน์ สายสมบัติ พัฒนาการอำเภอเขาวง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน ที่แต่งกายด้วยชุดภูไทสวยงาม ตั้งขบวนฟ้อนรำ ด้วยท่วงท่าลีลาที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นภูไท ที่สืบทอดและสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานหลายชั่วอายุ

นายนพรัตน์ สายสมบัติ พัฒนาการอำเภอเขาวง กล่าวว่า เอกลักษณ์ของวัดวังคำ คือสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ปรากฏผ่านตัวโบสถ์หรือสิม ถือเป็นมรดกล้ำค่าที่เรียกว่าเป็นวัดไทยหนึ่งเดียวในจ.กาฬสินธุ์ ที่นำศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง มาประดับตกแต่งตัวโบสถ์ ทั้งหลังคา ฝาผนัง และองค์ประกอบต่างๆภายในวัดอย่างลงตัว และกลมกลืนกับความเป็นชาวภูไทเขาวง
นายนพรัตน์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ส่วนราชการ ชุมชน และทางวัด ได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดวัดวังคำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ที่เดินทางมาชื่นชมความงามของวัดวังคำ และสัมผัสกับวิถีชาวภูไทเขาวง ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของวัดวังคำและชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ปักหมุดให้วัดวังคำเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ในโครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านฉัน ซึ่งสามารถจุดติดได้เป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือนตลอดปี ผลดีที่ติดตามมาคือกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งเสื้อผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน และสินค้าที่ระลึกต่างๆ

นายนพรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงต้นปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวชะงักไป ซึ่งในช่วงนั้นภายในชุมชนก็ไม่หยุดการพัฒนาตนเอง ใช้ช่วงเวลาที่ไม่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในการปรับปรุง สร้างเสริมของดีที่มีอยู่ เช่น บริเวณวัด ชุมชน ผลิตภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมของความเป็นชาวภูไท ให้มีความสวยงาม สะอาดสะอ้าน และหลากหลาย เพื่อรอรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว ในช่วงผ่อนปรนโควิด-19

ที่อยู่ : วัดวังคำ เลขที่ 38 บ้านนาวี หมู่ที่7 ทต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160

ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map) : https://goo.gl/maps/TU4o5ZmZ8x1nyzTA8

ขอขอบตุณภาพ : วัดวังคำ


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ