“ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับวันปีใหม่ 2565”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับวันปีใหม่ 2565″ มอบเสื้อภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางล่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเสื้อภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานปีนี้คือ ” ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”จัดจำหน่าย ณ ร้านภูฟ้า จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งช่วยการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “ภูฟ้า” เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งมีฐานะยากจน ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม และอวยพรวันปีใหม่ 2565 ร้อยโท ชวลิต เลี่ยมสุวรรณ ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4709 และ จ่าสิบเอก จักรี วงศ์คำจันทร์ นายสิบพยาบาลกองร้อย เฉพาะกิจทหารพรานที่ 4709

ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4709
กรมทหารพรานที่ 47 จังหวัดยะลา

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ