คืนคุณให้แผ่นดิน รายการเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รายการ คืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการออกอากาศครบรอบปีที่ 6 รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการออกอากาศครบรอบปีที่ 6 รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้กรุงศรีอยุธยาหลังการเสียกรุงครั้งที่ 1 เพื่อเทิดเพระเกียรติและให้ชาวไทยน้อมรำลึกถึงความกล้าหาญของพระองค์ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาทุ่งภูเขาทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้มีลักษณะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึกประดิษฐานบนแท่นและลานหินสีขาว อันเป็นเหตุการณ์ตามพงศาวดารตอนพระองค์ทรงม้าออกศึกสังหารลักไวทำมู ทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดี นอกจากนี้รอบแท่นยังมีภาพประติมากรรมนูนต่ำบรรยายพระราชประวัติของพระองค์ถึง 11 ภาพ เน้นถึงเวลาสำคัญ อาทิเช่น ตอนประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง ตอนคาบพระแสงดาบปล้นค่ายพระเจ้าพระเจ้านันทบุเรง ตอนยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงเป็นต้น


ทั้งนี้พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยังถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงมีพระราชดำริว่าสมควรให้จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ทุ่งภูเขาทอง ต่อเนื่องจากพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ที่ทุ่งมะขามหย่อง ใกล้เคียงกัน

ที่ตั้ง : อยู่นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำบลภูเขาทอง ทางเข้าวัดภูเขาทอง สามารถเดินทางสะดวกจากทางหลวงหมายเลข 309 (อยุธยา-อ่างทอง) อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันจันทร์ เวลา 23.30 – 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ