“กรุงไทย” คว้า 3 รางวัลดีเด่น ตอกย้ำองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับสากล

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ   (สกมช.)  โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่นแห่งชาติ (Cybersecurity Performance Excellence Award)รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น ด้านการเงินการธนาคาร(Cybersecurity Excellence(Banking))  และ รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดีเด่น (Cybersecurity Excellence (Capacity Development)) สะท้อนถึงความเป็นผู้นำดิจิทัลแบงกิ้ง มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ในทุกมิติ บนมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในทุกด้าน ทั้งการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยจากไซเบอร์  การสร้างความตระหนักรู้กับพนักงานทุกระดับเพื่อให้รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่องทางต่างๆ อีกทั้ง มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาคในด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ