กรุงไทยสนับสนุนงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ส่งเสริมชุมชนสร้างรายได้

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายดนัย ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยธนาคารกรุงไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้และอาชีพของชุมชน พร้อมขับเคลื่อน Smart City เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดด้วย Krungthai NEXT และเป๋าตังเปย์ ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง พร้อมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชน ซึ่งมีร้านมากกว่า 162 ร้านค้า ให้ประชาชนได้สนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกร ชาวสวน และชุมชนโดยตรง ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน” โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-9 เมษายน 2566 เวลา 09.00-21.00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ