ดอกไม้งาม พระนาม “สิริกิติ์ (Sirikit)” [๔] “โมกสิริกิติ์” ” หรือ “โมกราชินี”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ดอกไม้งาม พระนาม “สิริกิติ์ (Sirikit)” [๔] “Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk” ชื่อภาษาไทย “โมกสิริกิติ์” หรือ “โมกราชินี” เป็นโมกพื้นเมืองไทย โดย “ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข”

ดอกไม้งาม พระนาม
“สิริกิติ์ (Sirikit)” [๔]

“Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk” ชื่อภาษาไทย “โมกสิริกิติ์” หรือ “โมกราชินี” เป็นโมกพื้นเมืองไทย โดย “ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข” ได้ค้นพบและเก็บตัวอย่างมาจากบริเวณเขาหินปูน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ต่อมาได้มีการตรวจสอบเอกลักษณ์ร่วมกับ “D.J. Middleton” ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันอีกครั้ง ได้รับการยืนยันว่าเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” พระราชทานพระนามอันเป็นมงคลยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักพฤกษศาสตร์ไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และเพื่อช่วยอนุรักษ์พืชพรรณใหม่ชนิดนี้ไว้มิให้สูญหาย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ