เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

วันนี้ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน นางพูลพิสมัย นามหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งเศษวัสดุทั้งในระบบครัวเรือน และในระดับชุมชน ให้รู้จักการแยกขยะ ซึ่งจะทำให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีวภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ยัง ให้ผู้ปกครอง นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการลดภาวะขยะอีกด้วย โดยมี นายจรุงวิทย์ แก้วขอมดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายโครงการในครั้งนี้

เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน

ติดตามเนื้อหาดีๆ แบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ