เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรี เปิดงาน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดภูเก็ต

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระรน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน ชั้น 4 เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายบุญเลิศ ถ้ำเสือ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายตฤณ ทิพย์มงคล ประธานสภาเทศบาลตำบลกะรนนางแตงอ่อน สุทธิรักษ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกะรน นางพูลพิสมัย นามหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม คณะสงฆ์ และผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมฯ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ