ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จ.กระบี่ “ใกล้ฉัน”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“เราเที่ยวด้วยกัน” ร้านที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จ.กระบี่ สามารถเช็คร้านที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ได้ทุกที่ ที่อยู่ใกล้ฉัน

  • คลิกเลือกหมวดที่ต้องการค้นหา
  • Code ที่ทำไว้ จะเปิดรายชื่อร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จ.กระบี่ ใกล้ฉัน

รายละเอียดโครงการ
สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

ร้านอาหาร จ.กระบี่

ประเภทร้านอาหาร จ.กระบี่

ประเภทโรงแรม จ.กระบี่

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว จ.กระบี่

กิจการ OTOP ระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จ.กระบี่

 เช่ารถ / เรือ ทั้งหมด จ.กระบี่


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ