เช็กเลย! ประกาศผลทบทวนสิทธิ “เราชนะ” รอบสุดท้าย

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เราชนะ” ประกาศผลทบทวนสิทธิรอบสุดท้าย จะได้รับวงเงินครั้งเดียว 7,000 บาท ในวันที่ 25 มี.ค. 64 และสามารถใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง”

อัพเดทความคืบหน้าการประกาศผลทบทวนสิทธิ “เราชนะ” รอบสุดท้าย สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ทั่วไป เช่น การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ หรือมีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และยื่นขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64.

รวมถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค. 64

สามารถตรวจผลการทบทวนสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122.โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับวงเงินครั้งเดียว 7,000 บาท ในวันที่ 25 มี.ค. 64 และสามารถใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

ขอขอบคุณ : #ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ