สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ [๒]

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

lสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ [๒] “วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ [๒]

ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์” เมื่อ “วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง และทรงยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งมวลของพระราชโอรส ให้เป็นต้นทุนในการดำเนินกิจการก่อตั้งโรงพยาบาลต่อไปดังพระราชปณิธาน สมทบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานไว้เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการ และเมื่อ “วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช)” หรือชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงพยาบาลวังหลัง”

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ