“เขื่อนรัชชประภา” หรือ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” ความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำที่สวยใส

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙เสด็จฯ ทรงเปิด “เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)”วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐

“เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)”
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๐

“เขื่อนรัชชประภา” หรือ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ที่ บ.เชี่ยวหลาน ต.เขาพังอ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสก ทำหน้าที่เป็นเขื่อนสารพัดประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ช่วยบรรเทาอุทกภัย ช่วยแก้ไขน้ำเสียและผลักดันน้ำเค็ม อีกทั้งยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญ เป็นแหล่งอาหารและช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

“เขื่อนรัชชประภา” เริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙” พระราชทานนามว่า “เขื่อนรัชชประภา” แปลว่า “Light of the Kingdom”

และเมื่อ “วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐” พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนรัชชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมด้วย “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ณ เขื่อนแห่งนี้ เลื่องชื่อในเรื่องของบรรยากาศอันงดงาม ผืนป่าอันเขียวขจี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำที่สวยใสของทะเลสาบ จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย”

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ