พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด “เขื่อนศรีนครินทร์” หรือ “เขื่อนเจ้าเณร”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“เขื่อนศรีนครินทร์” หรือ “เขื่อนเจ้าเณร” โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด “เขื่อนศรีนครินทร์” หรือ “เขื่อนเจ้าเณร”

“เขื่อนศรีนครินทร์” หรือ “เขื่อนเจ้าเณร” เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี สร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. เป็นเขื่อนประเภทแกนสันเขื่อนเป็นดินเหนียว ถมทับด้านบนด้วยหินก้อน ถือว่าเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุด และมีความจุมากที่สุดในราชอาณาจักรไทย คือ ๑๗,๗๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดอุทกภัยบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และที่สำคัญคือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า มีกำลังการผลิต ๗๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ การก่อสร้างเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” พร้อมด้วย “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด เมื่อ “วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔” และทรงพระราชทานให้เชิญพระนามาภิไธยในสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย “สมเด็จพระศรีนครินทร์” มาเป็นชื่อเขื่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ