สมเด็จพระเทพฯ ประธานเปิด “อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปเป็นประธานเปิด “อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง” อย่างเป็นทางการ
**********************************
วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

**********************************


“อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง” หรือ “ปราสาทหินพนมรุ้ง” เป็นอีกหนึ่งใน กลุ่มปราสาทหินราชมรรคา ตั้งอยู่ที่บ้านดอนหนองแหน ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์  พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ “วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑” โดย “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทอายุนับแสนปี ความสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๓๕๐ เมตร  เริ่มก่อสร้างโดย “พระเจ้านเรนราทิตย์” เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ เป็นศาสนสถานฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งมีการบูรณะก่อสร้าง ต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งอาณาจักรขะแมร์ ได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ศาสนสถานแห่งนี้ จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายานไปในที่สุด  [ “พนมรุ้ง” แปลว่า “ภูเขาใหญ่” ] ในช่วงวันที่ ๓-๕ เมษายน และวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ของทุกปี ดวงอาทิตย์จะขึ้นส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง ๑๕ บาน และในราววันที่ ๕-๘ มีนาคม และวันที่ ๕-๘ ตุลาคม ของทุกปี ยามเมื่อดวงอาทิตย์ตก จะส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง ๑๕ บานเช่นกัน ซึ่งนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่นักท่องเที่ยวจะพากันมาเยี่ยมชมความอลังการแห่ง ปราสาทหินทราย มหาเทวาลัยอันยิ่งใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ