ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่ง ที่บ้านขุนแม่ตื่น อำเภออมก๋อย , ร้านนวดช้างคลานโพธิเวช

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่ง ที่บ้านขุนแม่ตื่น อำเภออมก๋อย , ร้านนวดช้างคลานโพธิเวช อำเภอเมืองเชียงใหม่ และแคมป์คนงานตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่ง ที่บ้านขุนแม่ตื่น อำเภออมก๋อย , ร้านนวดช้างคลานโพธิเวช อำเภอเมืองเชียงใหม่ และแคมป์คนงานตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี เป็นเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่

วันนี้ (6 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่าตรวจพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 ตามสถานที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งฯ ให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) หย่อมบ้านปิพอ บ้านขุนแม่ตื่นน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย, 2) ร้านนวดช้างคลานโพธิเวช ตั้งอยู่เลขที่ 211/14-15 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ 3) ที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงาน (แคมป์) ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ทั้งนี้ กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และมอบหมายให้นายอำเภอตามพื้นที่ดังกล่าว ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6 กันยายน 2564

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ