“สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์” ทรงเปิดวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด “สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์” วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

“สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์”
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

“สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์” สร้างขึ้นตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต จ.นนทบุรี และกรุงเทพมหานครตอนบน เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของชุมชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” พระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์” ซึ่งมีความหมายว่า “สะพานที่เป็นอนุสรณ์ถึง พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

เนื่องด้วยสะพานนี้ตั้งอยู่ใกล้กับ “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร” ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัยกา พระอัยกี และพระราชชนนีซึ่งเดิมทีนั้น มีนิวาสถานอยู่ ณ บริเวณดังกล่าว

โดย “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิด “สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์” เมื่อ “วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘”

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ