วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ พระบิดาการแพทย์แผนไทย

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี

“พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓” มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยนานัปการ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและเผยแพร่ในวงกว้าง เป็นรากฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติไทยสืบไป โดยเมื่อ “วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๗๔” พระองค์ทรงมีรับสั่งให้ปฏิสังขรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เนื่องจากเสนาสนะต่าง ๆ ชำรุดปรักหักพังเป็นอันมาก พร้อมโปรดเกล้าฯ ให้มีการจารึกตำราการแพทย์แผนไทย ติดประดับไว้ตามศาลารายต่าง ๆ อีกทั้งมีการจัดสร้างรูปหล่อฤๅษีดัดตนประมาณ ๑๒๗ ท่า ตามแบบดั้งเดิม UNESCO ได้ประกาศรับรองให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อ “วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔” ต่อมา คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
เมื่อ “วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘” พร้อมกำหนดให้ “วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี” เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร” หรือ “วัดโพธิ์” แห่งนี้ จึงเสมือนเป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกที่รวบรวม“ภูมิปัญญาไทย” ไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยได้เรียนรู้ตราบนานเท่านาน

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ