“วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day)

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

วันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day)” “วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓” เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว

วันท่องเที่่ยวโลก
World Tourism Day

วันที่ ๒๗ กันยายน ของทุกปี องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้ “วันที่ ๒๗ กันยายน ของทุกปี” เป็น “วันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day)” เนื่องจากเป็นวันที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองการท่องเที่ยวขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ “วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓” โดย “วันท่องเที่ยวโลก” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ