วัดมเหยงคณ์ ปิดโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแก่คณะพระสงฆ์จากศรีลังกา

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“เจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์” เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ปิดโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนา จากคณะพระสงฆ์ชาวศรีลังกา 50 รูป ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. ( หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี )” เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. ( หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี )” เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปิดโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยมีคณะพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกา จำนวน 50 รูป พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เข้ากราบสักการะพระเดชพระท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์  หลังจากเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบทุกประการ โดยโครงการนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์ ได้เมตตาถวายพระพุทธรูป ย่าม และจีวร แก่คณะพระสงฆ์ชาวศรีลังกาไว้เป็นที่ระลึก  ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดให้มีขึ้น ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น 1 วัดมเหยงคณ์ หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังความปลื้มปีติแก่คณะพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกาเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพ : เฟสบุ๊กเพจ วัดมเหยงคณ์ สารธรรม

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ