รวมสมทบทุนบูรณะโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากมหาราช

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ขอเรียนเชิญ รวมสมทบทุนบูรณะโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม พระราชวังเพียงแห่งเดียว สมเด็จพระเจ้าตากมหาราช พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว แห่ง กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร

เนื่องจากพระราชวังเดิมมีความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมีการสำรวจสภาพทั่วไปของโบราณสถานต่างๆ ในพระราชวังเดิมเมื่อปี พ.ศ.2538 พบว่าทุกอาคารอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลจากการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาการขาดการบูรณะซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง และการบูรณะที่ผิดวิธี

ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้โบราณสถานแห่งนี้คงสภาพที่ดีต่อไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการบูรณะอย่างรีบด่วน พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นและ แพทย์หญิงคุณหญิงนงนุช ศิริเดช นายกสมาคมภริยาทหารเรือจึงได้คิดจัดโครงการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิมขึ้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือเข้าร่วมเป็นกรรมการพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโครงการ และบวงสรวงพระมหากษัตริย์ที่เคยประทับในพระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2538

ในขั้นตอนนี้ได้มีการสร้างรูปแบบใหม่ในหลายส่วนเนื่องจากตัวอาคารถูกเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยใช้พื้นฐานของข้อมูลเดิมศิลปะร่วมสมัย แนวทางในการนำเสนอและการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน พร้อมกับทำให้กลมกลืนกับสภาพโดยรอบและถูกต้องตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
โบราณสถานในพระราชวังเดิมเท่าที่ยังปรากฏก่อนการบูรณะ ได้แก่

  1. ท้องพระโรง
  2. ตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. ตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก
  4. ตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่
  5. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  6. ฐานของศาลศีรษะปลาวาฬ
  7. ป้อมวิไชยประสิทธิ์
    นอกจากนั้นยังรวมถึงประตูและกำแพงพระราชวังสำหรับการบูรณะในแต่ละอาคาร ได้ดำเนินการในส่วนหลักๆดังนี้ คือ หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง เสา พื้น บันได ประตู หน้าต่าง และปรับปรุงส่วนของระบบอาคาร

ทั้งนี้ เป็นการบูรณะตกแต่งทางด้านสถาปัตยกรรมให้อาคารอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ฟื้นสภาพและปรับปรุงรูปแบบทาง สถาปัตยกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของอาคารในอดีตและเหมาะสมกับการใช้งาน ในปัจจุบัน) เช่น การตกแต่งภายในการตกแต่งสี และลวดลายของประตูหน้าต่าง เป็นต้น จึงขอเรียนเชิญ ร่วมสมทบทุนบูรณะโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม พระราชวังเพียงแห่งเดียว สมเด็จพระเจ้าตากมหาราช

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ