พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เปิดเรือนประทับ “พระตำหนักเขาค้อ”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิด “พระตำหนักเขาค้อ

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๘

“พระตำหนักเขาค้อ” ตั้งอยู่บนเขาย่า ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นที่ประทับของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และพระบรมวงศานุวงศ์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑,๑๐๐ ม. จัดสร้างขึ้นโดยบรรดาข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภายหลังจากเหตุการณ์สู้รบปราบปราม ผกค. สิ้นสุดสงบลง ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงห่วงใยเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ “เขาค้อ” มาตลอด โดยพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนเหล่าทหารหาญที่ร่วมสู้รบกับผู้ก่อการร้ายในพื้นที่หลายครั้งหลายหน นำความปลื้มปิติ และเป็นขวัญกำลังใจสู่ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น การก่อสร้าง “พระตำหนักเขาค้อ” ยังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นที่ทรงงานในวโรกาสที่พระองค์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริในบริเวณพื้นที่เขาค้ออีกด้วย
ผู้ริเริ่มประสานงานการก่อสร้างคือ พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ ผู้ออกแบบ มล.ตรีทศยุทธ เทวกุล วิศวกร ดร.รชฏ กาญจนวนิชย์ ผู้ก่อสร้าง พ.ต. ธีรวัฒน์ สวามิวัสดิ์ ผู้ควบคุม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น ๒๖ ล้านบาท (ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ) ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๗ เดือน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิด “พระตำหนักเขาค้อ” เมื่อ “วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘”

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity

https://www.facebook.com/ThePamcity


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ