พระสุพรรณวชิราภรณ์ (พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ เทศนาบรรยายธรรมะในโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) จังหวัดสุพรรณบุรี

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระสุพรรณวชิราภรณ์ (พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) จังหวัดสุพรรณบุรี

“พระสุพรรณวชิราภรณ์, ดร. หรือ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์  (ประไพ ปุญญกาโม)” เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์  ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อาทิ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย “นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย “นายอินทพร จั่นเอี่ยม” รองผู้อำนวยการ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ  พร้อมด้วย “นางสาวจันทิรา เคหะนาค” ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเปิดพิธีโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม พร้อมด้วยนายเชิดศักดิ์ ทองหนัน ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา ร้อยเอกไกรสร อ่ำเกิด หัวหน้าชุดรวบรวมตรวจสอบข่าวสาร กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี  นายศุภโชค วณิชชาพลอย ป้องกันจังหวัดฯ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่พระสุพรรณวชิราภรณ์, ดร. หรือ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์  (หลวงพ่อประไพ ปุญญกาโม) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ ให้รับทราบ ในการนี้ พระสุพรรณวชิราภรณ์, ดร. (พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ) หรือหลวงพ่อประไพ ได้บรรยายเทศนาธรรมะแก่ผู้ร่วมงานด้วย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ