วันเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

วันเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๕๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๕๒

“พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” มีพระนามเดิมว่า “ฉิม” เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ประสูติแต่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี (ท่านผู้หญิงนาค) โดยทุกครั้งที่สมเด็จพระบรมชนกนาถออกราชการสงคราม พระองค์ก็จะทรงออกติดตามไปด้วยเสมอ

ครั้นเมื่อถึง “วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒” พระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคชรา (บ้างก็ว่าพระโสภะ) ดังนั้น “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล” (พระอิสริยยศขณะนั้น) จึงได้เสด็จขึ้นครองสิริราช สมบัติสืบพระราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๒ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่าง ๆ หลายสาขา อาทิ ด้านกวีนิพนธ์ ด้านดนตรี และด้านประติมากรรม

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ