แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“พระธาตุศรีสุราษฎร์” แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา การถวายผ้าไตรแก่ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

“พระธาตุศรีสุราษฎร์” ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ “พระธาตุเขาท่าเพชร” ถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุนี้ ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของสถานที่อันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ จึงได้ร่วมกับสืบสานจัดงานประเพณี “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ของทุกปี โดยมีการจัดงานขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ประเพณีการแห่ผ้าห่ม “พระธาตุศรีสุราษฎร์” จึงเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปรียบได้กับการถวายผ้าไตรแก่ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมามากกว่า ๑ ทศวรรษ

สำหรับกำหนดการการจัดงานประเพณี “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ธานี แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ในปี 2565 มีดังนี้

  • วันที่ 26 มีนาคม :
  • ภาคเช้า – เวลา 08.30 น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ เวลา 10.00 น. พิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์
  • ภาคค่ำ – เวลา 19.00 น. พิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • วันที่ 27 มีนาคม :
  • ภาคบ่าย – เวลา 16.09 น. พิธีปล่อยขบวนแห่ผ้าพระบฎ และผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ขึ้นเขาท่าเพชร ณ พระธาตุศรีสุราษฎร์


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ