ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดใช้อย่างเป็นทางการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อ “วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙”

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดใช้อย่างเป็นทางการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

“ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อ “วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙” และรัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และจะเป็นศูนย์กลางการบินที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ นาม “สุวรรณภูมิ” มีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” ได้รับพระราชทานโดย “พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เมื่อ “วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓” และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ “วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕” “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ของราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ