ทางด่วนฟรี วันสงกรานต์ 13 – 15 เม.ย. 2566 

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ทางด่วนฟรี ช่วงสงกรานต์ ปี 2566

ช่วงสงกรานต์ วันที่ 12 – 18 เมษายน 2566 เพิ่มเส้นทางขึ้นฟรี 4 เส้นทาง

สำหรับเส้นทางวงแหวนและเส้นทางมอเตอร์เวย์ คือ

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

– ทางพิเศษบูรพาวิถี

– มอเตอร์เวย์หมายเลข 7

– มอเตอร์เวย์หมายเลข 9

__________________________________

เฉพาะเส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ชั่วคราว มีการแบ่งช่วงวันการขึ้นฟรี

🚗 โดยขาออกจากกรุงเทพฯ จะเปิดให้ขึ้นฟรี ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2566

🛻 ขาเข้าจากกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 – 18 เมษายน 2566 การเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 มีจุดเข้า – ออก ดังนี้

จุดที่ 1: จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)

จุดที่ 2: จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)

จุดที่ 3 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพะยอม ต.ขามทะเลสอ)

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ