ดอกไม้งาม พระนาม
“สิริกิติ์ (Sirikit)” [๖] “บัวควีนสิริกิติ์”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ดอกไม้งาม พระนาม “สิริกิติ์ (Sirikit)” [๖] “Nymphaea ‘Queen Sirikit” ชื่อภาษาไทย “บัวควีนสิริกิติ์” โดย “นายไพรัตน์ ทรงพานิช”

“Nymphaea ‘Queen Sirikit” ชื่อภาษาไทย “บัวควีนสิริกิติ์” โดย “นายไพรัตน์ ทรงพานิช” นักผสมพันธุ์บัวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ต้องใช้เวลาในการผสมพันธุ์บัวชนิดใหม่นี้ขึ้นมานานถึง ๔ ปี จึงได้พบประสบกับความสำเร็จ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตนามดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ “ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร” นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไว้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา” พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ