“ดร.จันทร” CEO นีโอ เอ็กซิบิท เผยแผ่พระพุทธศาสนา “งานเทศกาลโคมวิสาขบูชา” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว CEO แห่ง นีโอ เอ็กซิบิท นำพนักงานร่วมออกแบบขบวนรถแห่ “งานโคมบัว เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 3 มิ.ย. 2566 ณ วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้”

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการรับเหมาออกแบบอาคาร และรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งภายใน รับตกแต่งร้านค้า สำนักงาน และบ้านพักอาศัยฯ ได้นำพนักงานของบริษัทจำนวนหนึ่ง ร่วมสืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลก โดยได้สนับสนุนการออกแบบตกแต่งและผลิตรถแห่ขบวน ภายใน วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมร่วม “งานเทศกาลโคมวิสาขบูชา หรืองานโคมบัว ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 “เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ทั้งนี้ ในส่วนของทางพระภิกษุจากวัดภาวนาโซล ตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้ร่วมผลิตรถขบวนแห่โคมบัว ร่วมกับพนักงานบริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเตรียมเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาโลกที่จะจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาดังกล่าว โดยได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทำบุญ ณ วัดภาวนาโซล

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ