ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว CEO แห่ง NEO EXHIBIT
ผู้นำองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา “โมเดลต้นไม้ทางพุทธจิตฯ” บริหารคนเชิงพุทธสู่ความสำเร็จ

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว อัญเชิญศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาผสมผสานในหนังสือ “บริหารคน เชิงพุทธ” นำองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางบริหารตน บริหารคน บริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วยโมเดลต้นไม้ทางพุทธจิต

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว
ผู้ก่อตั้ง และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด นักออกแบบ นักบริหาร นักจัดการ อัญเชิญศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาผสมผสานในหนังสือ “บริหารคน เชิงพุทธ” ชี้แนวทางการนำองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางบริหารตน บริหารคน บริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยใช้หลักการรูปแบบ “โมเดลต้นไม้พุทธจิตวิทยาการสร้างความสามัคคีในการทำงานเพื่อทีมงานที่ประสบความสำเร็จ” (Buddhist Psychological Tree Model in Building The Unity for the Successful Teamwork) ประกอบด้วย ทีมงานที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่เสริมความสำเร็จของทีมงาน และความสามัคคี เป็นต้น
ทั้งนี้ เนื้อหาในหนังสือบริหารคน เชิงพุทธ มุ่งเน้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นต้นแบบของความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ เป็นการบูรณาการการศึกษา หลักธรรมคำสอน และประสบการณ์การทำงานนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเล็งเห็นว่าทุกงานที่ทำจะสำเร็จได้ด้วย “คน” และการบริหารคนที่ดีที่สุด คือ การนำหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในรูปแบบของการบริหารคนเพื่อนำทีมงานไปสู่ความสำเร็จ อาทิ เรื่องของพุทธวิธีบริหาร การสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร ทีมงานที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่เสริมความสำเร็จของทีมงาน ทฤษฎีธรรมชาติของน้ำ หัวใจการสร้างพื้นฐานคนสู่ความสำเร็จง่าย และความสำเร็จที่ยั่งยืน

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว กล่าวว่า “หลักพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจคน เข้าใจโลก เข้าใจทุกข์ เข้าใจธรรม หลักทางพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมชาติ จึงเป็นหลักที่เป็นอมตะ สามารถนำไปใช้ได้ไม่จำกัดกาล เป็นหลักอกาลิโก เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานหรือองค์กรของตน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จอย่างมีความสุข เพราะคนไม่ใช่ทาสของงาน คนทำงานอย่างมีความสุข ย่อมได้งานที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะ”

ดร.จันทร กล่าวอีกว่า ความสามัคคี มีผลต่อการทำงานของทีมงานที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ทีมงานมีพลัง จึงได้เกิดเป็นแนวคิดการสร้างความสามัคคีในรูปแบบ “โมเดลต้นไม้พุทธจิตวิทยาการสร้างความสามัคคีในการทำงานเพื่อทีมงานที่ประสบความสำเร็จ” (Buddhist Psychological Tree Model in Building The Unity for the Successful Teamwork) ที่สามารถนำมาบูรณาการในชีวิตการทำงานจริง ด้วยการใช้หลักพุทธศาสนาเป็นแกนสำคัญในการสร้างความสามัคคี

ข้อมูลบริษัท NEO EXHIBIT : บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-692-2855
บริหารงานโดยซีอีโอสาวเก่งและสาวแกร่ง ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 ให้บริการรับเหมาออกแบบอาคาร และรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งภายใน และรับเหมาตกแต่งร้านค้า สำนักงาน บ้านพักอาศัย ที่ให้บริการที่น่าเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านบริการหลังการขาย วันที่ส่งมอบตามกำหนดการและการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ความสัมพันธ์ ราคาที่เหมาะสม และบริการให้คำปรึกษาจากทีมผู้บริหารแบบมืออาชีพอย่างเชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารและรับเหมาก่อสร้าง

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ