“จังหวัดบึงกาฬ” จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“จังหวัดบึงกาฬ” จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นจังหวัดลำดับที่ ๗๖ ของราชอาณาจักรไทย

“จังหวัดบึงกาฬ” เป็นจังหวัดลำดับที่ ๗๖ ของราชอาณาจักรไทย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญของจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขง  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของราชอาณาจักรไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๖๕ กิโลเมตร   โดยจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ “วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็นต้นไป โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย ชื่อเดิมตามศิลาจารึกว่า “เมืองไชยสุทธิ์อุตมบุรี” หมายถึง เมืองที่มีชัยชนะและอุดมสมบูรณ์ ที่มาของชื่อคือ ในสมัยที่ตั้งเมืองนั้นมีการทำสงครามระหว่างกรุงเทพฯ เวียงจันทน์ และญวนอยู่บ่อย ๆ  ส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์นั้นเล่ากันว่าไชยบุรีเป็นเมืองที่ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” อย่างอุดมสมบูรณ์เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสงคราม และชื่อก็กร่อนเสียงให้สั้นลงเป็น “ไชยบุรี” ในเวลาต่อมา คำขวัญจังหวัดบึงกาฬ : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง

“จังหวัดบึงกาฬ” จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นจังหวัดลำดับที่ ๗๖ ของราชอาณาจักรไทย

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ