ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง•โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
  • โรคอ้วน
  • โรคมะเร็งทุกชนิดหรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca

แจ้งจองฉีดวัคซีนได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีนกำหนดฉีดวันที่ 9-13, 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ