หลวงปู่ย้อย วัดทรงเสวย กราบขอพร อัฐิธาตุ จ.ชัยนาท

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

หลวงปู่ย้อย เทพเจ้าวาจาสิทธิ์ แห่งแม่น้ำท่าจีน เจ้าตำรับ ตำราแมงมุมขยุ่มทรัพย์ วัดมะขามเฒ่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย รูปหล่อของหลวงพ่อย้อย  พร้อมกราบขอพร

ทพเจ้าวาจาสิทธิ์ แห่งแม่น้ำท่าจีน เจ้าตำรับ ตำราแมงมุมขยุ่มทรัพย์ ศิษย์หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า กราบหุ่นรูปเหมือนไฟเบอร์ฯ หลวงปู่ย้อย ชมกุฎิสภาพแบบเดิมๆ สมัยตอนหลวงปู่ย้อยยังมีชีวิตอยู่ ณ วัดทรงเสวย จ.ชัยนาท

วัดทรงเสวย มีพื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูง อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนทางฝั่งตะวันตกอาคารเสนาสนะต่างๆ โบสถ์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 มีกำแพงแก้วโดยรอบ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงจีวรลายดอกพิกุลขนาดพระเพลากว้าง 1 ศอก นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ในมณฑป และรูปหล่อของหลวงพ่อย้อย  พร้อมกราบขอพร อัฐิธาตุหลวงปู่ย้อย (พระครูวิชัยสาธุกิจ) เจ้าอาวาสองค์ที่สองเทพเจ้าวาจาสิทธิ์ แห่งแม่น้ำท่าจีน

และสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 5 พร้อมสักการะพระพุทธสุวรรณมหาชัยมุนี (หลวงพ่อทอง) พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/x9ZL9idzfbBgdktf7


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ