เคล็ดลับรับทรัพย์…วิธีการทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ ชาวราศีมังกร

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ราศีมังกร เคล็ดลับรับทรัพย์…วิธีการทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ ของชาวราศีมังกร  เสริมอำนาจบารมีช่วยด้านการค้า หนุนดวงให้ชีวิตมีความสุข ความสมหวัง และความสำเร็จ 

ราศีมังกร (วันที่ 15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์) 

ไหว้พระ: ให้ไหว้พระปางนาคปรกหลวงพ่อโสธรพระนารายณ์พญานาค รัชกาลที่๕ จะเป็นเคล็ดลับรับโชคช่วยเสริมชะตา เสริมอำนาจบารมีช่วยด้าน การค้า หนุนดวงให้ชีวิตมีความสุข ความสมหวัง และความสำเร็จ 

วิธีการทำบุญ : ให้บริจาคหนังสือเรียนหนังสือธรรมมะสร้างห้องสมุดวัดสร้างหอ/ ตู้พระไตรปิฎกจะเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาสว่างไสวหมดทุกข์ หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้ายมากล้ำกราย 

สวดมนต์: ให้สวดบท “องคุลิมาลปริตร” เพื่อคุ้มครองกายและอีกบทหนึ่งคือ“โพชฌังคปริตร”ซึ่งเป็นปริตรแห่งองค์คุณเพื่อการตรัสรู้โดยน้อมสวดเป็นสัจกิริยา เพื่อขออำนาจแห่งพระปริตรปกป้องคุ้มครองให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ