เคล็ดลับการบูชา “องค์พญานาค” ให้รุ่งเรืองการเงิน และโชคลาภ

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

องค์พญานาค ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ และความอุดมสมบูรณ์ คนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง และความสำเร็จ

 1. องค์พญานาค
  พญานาค หรือ นาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ และความอุดมสมบูรณ์ คนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง และความสำเร็จ โดยพญานาคถือเป็นสัตว์ในตำนาน ลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่ แต่มีหงอนสีทอง มีดวงตาสีแดง บริเวณเศียรจะมีตั้งแต่ 1,3,5,7 และ 9 ขึ้นอยู่กับตระกูลของนาค ส่วนลำตัวจะเป็นเกล็ดเหมือนปลา ซึ่งจะมีสีแตกต่างกัน อย่าง สีเขียว สีรุ้ง และสีดำ ขึ้นอยู่กับบารมี
 2. ตำแหน่งการวางองค์พญานาคบริเวณบ้าน
  ตำแหน่งในการจัดวาง ไม่ควรไกลจากตัวบ้านจนเกินไป สามารถจัดวางใกล้กับตัวบ้านได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังเลยคือ ห้ามหันหน้าออกจากตัวบ้าน ห้ามให้น้ำจากหลังคาโดนเศียรองค์พญานาคโดยเด็ดขาด หากจัดวางบริเวณกลางแดด ควรมีร่มฉัตร หรือ ทำร่มเงาให้แก่ท่าน ระดับของการจัดวางไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำหรือสระบัว ควรอยู่สูงระดับเอว เพราะหากต่ำกว่านั้นเวลาเดินผ่านจะดูไม่ดี เนื่องจากท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง สิ่งของต่างๆ ที่นำมาถวาย ควรมีโต๊ะแยก พร้อมจัดวางให้เหมาะสม ไม่ดูรก ให้ดูแลในเรื่องของสะอาดด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแต่บริเวณที่จัดวางองค์ท่านเท่านั้น แต่ภายในบ้านก็ควรสะอาดเรียบร้อย เพื่อเป็นการช่วยเสริมสิ่งที่ดีนั้นเอง
 3. การบูชาองค์พญานาค
  พญานาคเป็นสัตว์กึ่งเทพ มีทิพยบุญเสวยตามบารมีของแต่ละตน เมื่อต้องการถวายของบูชา ให้ถวายพวงมาลัยดอกมะลิสด หรือดอกไม้ขาวที่มีกลิ่นหอม และน้ำดื่ม หากต้องการถวายของไหว้อย่างอื่นก็สามารถทำได้ เช่น ผลไม้มงคลต่างๆ ห้ามถวายเนื้อสัตว์โดดเด็ดขาด เพราะ ท่านเป็นผู้รักษาศีล โดยส่วนใหญ่นิยมถวายผลไม้ ซึ่งแต่ละอย่างก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ส้ม จะสื่อในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง , กล้วย คือ ความสำเร็จ ทั้งนี้ผลไม้มงคลต่างๆ ก็นิยมนำมาถวายด้วยเช่นกัน
  สำหรับทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ควรนำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่บูชามาประพรมด้วยน้ำปรุงต่างๆ หรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม พร้อมกับสวดมนต์ โดยเฉพาะบทขันธปริต นั่งสมาธิอุทิศบุญถวายท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคล

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ