“พระพุทธรูปปางถวายเนตร” พระประจำวันเกิดวันอาทิตย์

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“พระพุทธรูปปางถวายเนตร” พระประจำวันเกิดวันอาทิตย์ บูชาพระพุทธรูปอย่างไร ให้ถูกโฉลกตามวันเดือนปีเกิด เสริมดวงให้เฮง ให้รวย ให้เป็นเศรษฐี

วันอาทิตย์ : พระพุทธรูปปางถวายเนตร
ลักษณะ พระพุทธรูปปางประจำวันอาทิตย์ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอริยบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสอง พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในอาการสังวรณ์ทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพธิ์


บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์
สวดเช้า
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ
 สวดเย็น
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ
สวดวันละ 6 จบ จะส่งผลในด้านการคุ้มครองป้องกันภัย ทำมาค้าขายดี กิจการงานราบรื่น นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ ของชีวิต

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ