คาถาเสริมมงคลรับปีขาล สุดยอดพระคาถาที่พลิกดวงหนุนชีวิต

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

คาถาเสริมมงคลรับปีขาล เคล็ดลับเสริมดวง เพื่อเสริมบุญบารมี ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้มีความสุข ก้าวข้ามสู่ปีใหม่ อย่างมีสติ 

คาถาเสริมมงคลรับปีขาล พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอานุภาพคุ้มครองป้องกันภัย เหตุนี้แต่โบราณจึงนิยมสร้างพระพุทธชินราชไว้พกติดตัว เชื่อว่าจะแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง เพราะพระพุทธชินราชนั้นมีพุทธลักษณะมีซุ้มเรือนแก้วเป็นเสมือนรัศมีที่แผ่ออกไปทุกทิศานุทิศและที่ด้านข้างของพระพุทธชินราช มีอาฬวกยักษ์และสาคิรียักษ์อารักขาอยู่ทั้งสองข้าง ซึ่งยักษ์ทั้งสองนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดให้ละทิฐิ นั่นคือชัยชนะของพระพุทธเจ้า

คาถาบูชาพระพุทธชินราช จึงเป็นสุดยอดพระคาถาที่พลิกดวงหนุนชีวิต

อิเมหิ นานาสักกาเรหิ อภิปูชิเตหิ ฑีฆายุโกโหมิ

อาโรโค สุขิโต สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ปิยังมะมะ

ประสิทธิลาโภ ชะโยโหตุ สัพพะสะทา

พระพุทธะชินะราชา อภิปาเลนตุ มัง

นะโมพุทธายะ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ