ถวายผางประทีป บูชาพระเจดีย์ในวันพระใหญ่ จะเป็นที่รักของเทวดา

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ถวายผางประทีป ประเพณีจุดผาง ประทีปยามค่ำคืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของคุณประสบแต่สิ่งที่ดีงาม เทวดาคุ้มครองชี้ทางสว่างให้

ประทีปจัดเป็นเครื่องบูชาที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งหากเป็นตามคติของพราหมณ์ไฟหรือพระอัคนีของตัวแทนของเทพเจ้าทั้งหลาย ดังนั้นการบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จึงพบว่ามีการจุดเทียนหรือตะเกียงน้ำมันถวายด้วย ตามความเชื่อแต่โบราณเชื่อว่า ไฟสามารถขจัดปัดล้างสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้หมดสิ้นไป แต่โบราณมีการบูชาผางประทีปตามวัดวาอารามในยามค่ำคืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันพระใหญ่ ผางประทีปก็คือ แผ่นดินเผาที่มีลักษณะคล้ายจานขนาดเล็ก ตรงกลางมีไส้เทียนโผล่ขึ้นมา

วิธีการทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ ชาวราศีเมถุน

มีความเชื่อแต่โบราณเชื่อว่า ในทุกๆ วันพระ ขึ้น-แรม ๘ และ ขึ้นแรม ๑๕ ค่ำ ท้าวมหาราชทั้งสี่จะลงมายังโลกมนุษย์เพื่อดูและความเรียบร้อย และอีกนัยหนึ่งท่านจะลงมาสวดมนต์ในพระอุโบสถพร้อมด้วยหมู่เทวดา ดังนั้นแต่โบราณจึงมีประเพณีจุดผางประทีปยามค่ำคืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเชื่อว่ามีอานิสงค์ที่ดีมากๆ อยากให้คุณลองปฏิบัติดู เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของคุณประสบแต่สิ่งที่ดีงาม เทวดาคุ้มครองชี้ทางสว่างให้

บทในการบูชาผางประทีป คือ

อิมัง ทีปังพุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา

มหาปัญญะวันโต สังฆะบูชา มหาโภคาวะโห ติโลกะนาถัง

อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ