กราบไหว้ “ท้าวเวสสุวรรณโณ” เทพแห่งความร่ำรวย

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

กราบไหว้ “ท้าวเวสสุวรรณโณ” เทพแห่งความร่ำรวย เสริมในการเงิน การงาน และโชคลาภ ทำให้ชีวิตปังไม่หยุด การไหว้ขอพรจะสมหวัง

บทสวดบูชา ตั้ง นะโม 3 จบ

อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน

ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต

นะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา

ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง

พุทโธท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ 🙏🏼

ขอขอบคุณข้อมูลภาพ  พาไปเหวน : Pha Pai Hven

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ