ทบ.หนุนตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว 9 แห่ง รองรับผู้ป่วย! COVID-19

0
ช่วยแชร์นะคะ

ทบ.หนุนตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว 9 แห่ง พร้อมส่งรถพยาบาลและรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อไปประจำ ณ ศูนย์แรกรับส่งผู้ป่วย COVID-19

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง กองทัพบกยังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จนถึงขณะนี้จัดตั้ง รพ.สนามไปแล้ว 9 แห่ง เช่น รพ.สนามกองทัพบก ที่ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1, กรมพลาธิการทหารบก, และล่าสุดคือ รพ.สนามกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก) มียอดผู้ป่วยในรพ.สนามของกองทัพบกทั้งสิ้น 407 คน
นอกจากนี้ กองทัพบกได้มอบให้กรมแพทย์ทหารบก โดย รพ.ค่ายในสังกัด ทบ. ทั่วประเทศ จัดตั้ง รพ.สนามเป็นการเฉพาะรองรับการผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือได้รับการรักษามาระยะหนึ่งแล้ว จำนวน 36 แห่งรองรับได้ 2,828 เตียง แยกเป็น พื้นที่กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 825 เตียง, กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1,393 เตียง, กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 280 เตียง และกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 330 เตียง

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินงานของ “ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบก” ที่สนับสนุนการรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ตั้งแต่ 27 เม.ย.2564 ได้ประสานการปฏิบัติและจัดระบบการรับ-ส่ง ทั้งการรับผู้ติดเชื้อจากบ้านไปยังศูนย์แรกรับผู้ป่วยอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กทม. ไปยัง รพ.สนาม และไปยัง รพ.หลัก รวมถึงการรับย้ายจาก รพ.หลักไปยังรพ.สนามหรือกลับบ้านภายใต้การบริหารจัดการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (โทร 1669), ศูนย์เอราวัณ (โทร 1668), ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โทร 1330), โดยกองทัพบกได้กระจายรถไปตามโซนพื้นที่ทุกเขตของ กทม.และปริมณฑล ที่ผ่านมาได้รับ- ส่งผู้ติดเชื้อจำนวน 64 ครั้ง รวม 198 คน

ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อภารกิจ กองทัพบกได้ส่งรถพยาบาลและรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อไปประจำ ณ ศูนย์แรกรับผู้ป่วย COVID-19 อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กทม. เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่ที่บ้าน เพื่อส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต่อไป โดยกองทัพบกจะประเมินสถานการณ์ และเตรียมทรัพยากรให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เพื่อลดผลกระทบและลดการแพร่ระบาดที่อยู่ในช่วงสำคัญขณะนี้ ให้ลดระดับลงโดยเร็วที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูล

Leave A Reply

Your email address will not be published.