ไขข้อข้องใจการหาวัคซีน Covid-19 ระบบการให้วัคซีนโควิด-19

0
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ไขข้อข้องใจการหาวัคซีน Covid-19 ขอให้มั่นใจสาธารณสุขของไทยว่าระบบการให้วัคซีนโควิด-19 ที่เตรียมความพร้อมไว้มีความปลอดภัย

ขอให้มั่นใจสาธารณสุขของไทยว่าระบบการให้วัคซีนโควิด-19 ที่เตรียมความพร้อมไว้มีความปลอดภัย ซึ่งประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค.สำหรับการฉีดวัคซีนจะให้บริการผ่านสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมของแพทย์และห้องฉุกเฉินไว้อย่างเพียงพอ ประมาณ 1,000 แห่ง โดยพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์หลังจากการได้รับวัคซีน และเนื่องจากการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่ บุคลากรทางการแพทย์ต้องผ่านการอบรม เรื่องการฉีดวัคซีน .นอกจากนี้ ได้เตรียมระบบบริการ อุปกรณ์การแพทย์ ดูแลหลังการฉีดใกล้ชิด ซึ่งประชาชนที่มารับบริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณข้อมูล : https://web.facebook.com/ThaigovSpokesman


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ
Leave A Reply

Your email address will not be published.