วชิรพยาบาล ขอรับบริจาคโลหิต เฉพาะกรุ๊ป B เป็นการฉุกเฉิน

0
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอรับ บริจาคโลหิต เฉพาะ กรุ๊ป B เป็นการฉุกเฉิน ขอรับนัดหมายวันละ 60 ท่าน เป็นเวลา 7 วัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และรักษาระยะห่างในสถานการณ์โควิด

สืบเนื่องจาก รศ.นพ. ประยุทธ ศิริวงษ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีความเจ็บป่วยทางโรคเลือดที่ต้องการ เกล็ดเลือดเป็นจำนวนมาก วันละ 12 ถุง (โดยเกล็ดเลือด 1 ถุงจะได้มาจากผู้บริจาค 4 ท่าน) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จึงขอรับบริจาคโลหิต โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ป B เป็นการฉุกเฉิน หากท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ ขอให้โทรประสานเวลาบริจาคได้โดยตรงที่ ธนาคารเลือดวชิรพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ 02-244-3127-8 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่พรุ่งนี้ วันเสาร์ที่ 8 พค. 64 เป็นต้นไป

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpcVPHhKOf2kybLVelrPVNi3i97_J2tvz9PK0YRS2yjjYmmQ/viewform


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ
Leave A Reply

Your email address will not be published.